Privacy policy

(Privacy voorwaarden en 

DE INTERNATIONALE ETHISCHE CODE voor coaches, mentoren & supervisoren

PRE-AMBULE

Overwegende dat:

 alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”

 door de aansluiting van de NOBCO bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van de EMCC

 de EMCC en de Association for Coaching (AC) in februari 2016 gezamenlijk een nieuwe ethische code voor coaches en mentoren in het leven hebben geroepen: de “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors” en dat alle leden van EMCC en AC vanwege hun lidmaatschap geacht worden deze nieuwe ethische code te volgen

heeft het bestuur van de NOBCO besloten om, met handhaving van de drie oorspronkelijke uitgangspunten van de EGC, te weten:

De NOBCO gaat ervan uit dat:

  1. de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen. wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  2. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

de NOBCO Ethische Gedragscode (EGC) met ingang van 1 januari 2017 te vervangen door de “Internationale Ethische Code voor coaches en mentoren” die – anders dan de EGC – voldoet aan de vereisten van de door o.a. de EMCC bij de Europese Unie gedeponeerde “Professional Charter for Coaching and Mentoring)